The Breast

בספר זה הנחשב ל"תנך" של כירורגית השדיים, כתב דר' שפלן פרק על שחזור שדיים ותיקון אסימטריות עם שתלים 'אגסיים' מתנפחים וקבועים. פרק 28.

ניתוחים פלסטיים

במסגרת הסדרה "בריא לדעת" שבה נתבקשו הרופאים המובילים בתחומי הרפואה השונים לכתוב על מקצועם, כתב דר' שפלן את הספרון הפרקטי והאינפורמטיבי - "ניתוחים פלסטיים".

The Art of the Smile

בספר זה הזוכה להצלחה רבה בעולם ומיועד להדרכת רופאי שיניים המטפלים באסתטיקה של החיוך, כתב דר' שפלן את הפרק הדן בניתוחיים פלסטיים הקשורים בריענון, עיצוב והצערת השפתיים.

Innovation in Plastic and Aesthetic Surgery

ספר זה הודפס לרגל הכינוס העולמי של האיגוד הבינלאומי לכירורגיה פלסטית אסטטית ומשחזרת בברלין, בכינוס הרצה דר שפלן בתחומים שונים של שחזור ואסטטיקה.

CLINICS IN PLASTIC SURGERY

כחלוץ בשיטות החדשניות לשחזור שד התבקש דר' שפלן לערוך ספר בסידרה האמריקאית -"CLINICS IN PLASTIC SURGERY" , העוסק בנושא זה.