שפלן TV
בקרוב נעלה סרטונים, אנא שובו לבקר בקרוב.
הרצאה - שחזורי שד
החברה למחלות שד - ד"ר מיכאל שפלן
שם:
טלפון:
דואר אלקטרוני:
הודעה:
טלפון - 03-6499233     |    פקס - 03-6496449   |  טלפון לקביעת תורים 24 שעות מס. 057-2121402
To a great leader and visionary in plastic surgery, a great friend and a great man.
D&A
29/10/2010