Seminar Coordination
Seminar Coordination
מאת :
02/08/2011

International Symposium on Surgery of the Breast(Ablative: Reconstructive and Aesthetic) M. Scheflan M.D. Chairman, Scientific Program Member, Organizing   Committee, Jerusalem, June 1984.


סימפוזיון בינלאומי לכירורגית השד (כריתה, שחזור, כירורגיה אסתטית). ד"ר מיכאל שפלן יו"ר מדעי חבר המועצה המארגנת, ירושלים, יוני 1984.
 

First Lubliana Workshop on Breast Reconstructive, May 1987

ד"ר שפלן חבר המועצה המארגנת ומרצה אורח.


First + second Plastic and Oro-Pacial Surgical Symposium in Canton, People’s Republic of China. M. Scheflan, Head of Syposium 1980 & 1981.


פגישה תלת חודשית של החברה הישראלית לכירורגיה פלסטית. הילטון ת"א, אפריל 1994.
 

21st Annual Convention of The Israel Society of Plastic and Cosmetic Surgeons. Sharon Hotel, October 1994.


 

הכינוס השנתי ה – 21 של החברה הישראלית לכירורגיה פלסטית וקוסמטית. מלון השרון, אוקטובר 1994.
 


פגישה תלת חודשית של האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית. כפר המכביה, נובמבר 1994.

 


הכינוס השנתי ה – 22 של החברה הישראלית לכירורגיה פלסטית וקוסמטית. מלון דניאל 1995.
 

22nd Annual Convention of the Israel Society of Plastic and Cosmetic Surgeons.


 

Chairman, Organizing Committee of the International Symposium of the Educational Foundation of the American Society of Plastic Surgeons. Jerusalem, June 1996.
 


יו"ר הוועדה המארגנת של הכינוס הבינלאומי של קרן החינוך של החברה האמריקאית לכירורגיה פלסטית. ירושלים, יוני 1996.

 

שם:
טלפון:
דואר אלקטרוני:
הודעה:
טלפון - 03-6499233     |    פקס - 03-6496449   |  טלפון לקביעת תורים 24 שעות מס. 057-2121402
לד"ר מיכאל שפלן, יש לך הכרה עולמית והמון תעודות מכל מיני אוניברסיטאות מכובדות אך אנו רוצים לתת לך למזכרת תעודה מיוחדת שונה מכל אחרת, היא אינה מעידה על תואר או השכלה ואינה ניתנת באוניברסיטה או מכללה, היא אינה מוענקת על מאמרים ופרסומים ולא על כתבות שער בעיתונים חשובים, היא יקרה מאחרות עשרות אלפי מונים - זכאים לה בודדים יחידי סגולה מהמונים - כי רופאים טובים יש עוד למכביר, אך אתה שייך לזן נכחד ונדיר, המשלב בתוכו רופא עתיר ידע וחכמה עם לב זהב והמון נשמה
משפחת מ.
01/02/2000